O nas

Po połączeniu Strzeleckiej Spółdzielni Mleczarskiej z Rolniczą Spółdzielnią Mleczarską „Rolmlecz” w Radomiu lubuscy producenci mleka oraz producenci mleka z terenu Spółdzielni Mleczarskiej w Pile sprzedawali surowiec do oddziału radomskiego Rolmleczu w Gorzowie Wlkp., jednak opóźnienia wypłat za dostarczone mleko oraz niskie ceny powodowały obawy o własną przyszłość.

Powstała grupa inicjatywna, która postanowiła doprowadzić do powołania Grupy Producentów Mleka. Zebranie założycielskie odbyło się 24 września 2005r. Wśród założycieli byli producenci mleka po byłej Strzeleckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz byłej Spółdzielni Mleczarskiej w Pile.

Członkowie grupy postanowili działać na zasadach prawa spółdzielczego. 

Na prezesa wybrano doświadczonego fachowca w branży mleczarskiej – mgr inż. Andrzeja Jarmasza.

Członkami Zarządu są rolnicy – producenci mleka:

- Andrzej Kruszyna z woj. lubuskiego, kwota mleczna 603688 kg

- Aleksander Tadych z woj. wielkopolskiego, kwota mleczna: 937124 kg

Dnia 15 września 2006 roku spółdzielnia została wpisana do Rejestru Grup Producentów Rolnych Marszałka Województwa Lubuskiego i otrzymała status Grupy Producentów Mleka.
Chęć przystąpienia do Strzeleckiej Grupy Producentów Mleka zgłasza coraz więcej producentów mleka, również z powiatów ościennych województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Rolnicy zobaczyli i uwierzyli, że ze wspólnego gospodarowania i sprzedaży mleka płyną wymierne korzyści finansowe.