Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

  Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka, ul. Katedralna 5 , 66-500 Strzelce Krajeńskie, zwana dalej: "Administratorem".
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres naszej siedziby lub email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie, jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jesteś, art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy obrony praw, dochodzenia  lub ustalenia roszczeń (które to czynności stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania obowiązków prawnych Administratora oraz obrony praw, dochodzenia i ustalenia roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat  od dnia rozwiązania / wykonania Umowy (co wynika z terminu  obowiązujących przepisów podatkowych).
 7. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom, które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy realizacji umowy, a w szczególności: firmom spedycyjnym, transportowym, kurierom, kancelariom prawniczym, doradcom podatkowym.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.